K&K Kavics és Beton Kft.

Die Kiesgrube der K&K Kavics és Beton Kft. befindet sich im nordwestlichen Teil Ungarns, im Außengebiet von Mosonmagyaróvár, in der Nähe der nördlichen Industrie- und Handelszone der Stadt. Das vom Fluss Lajta von drei Seiten umgebene Gebiet birgt Kiesreserven von ausgezeichneter Qualität.

I. Kies- und Sandgewinnung, Verarbeitung
Die Kiesgewinnung erfolgt mit Hilfe eines Schwimmbaggers. Der Rohkies wird mit einer Wasser-Sortiereinrichtung verarbeitet, welche die Herstellung von Produkten mit verschiedenen Fraktionen ermöglicht. Die Sortiereinrichtung schließt sich unmittelbar einer Bruchanlage an. Auf diese folgt eine trockene Sortiereinrichtung, die Bruchprodukte von verschiedener Größe erzeugt. Die ausgebaute Technologie ermöglicht die Herstellung von Produkten, die sowohl die einschlägigen Normen, als auch individuelle Ansprüche erfüllen können.

Selbsterstellte Produkte:
Roher Kies: NHK 0/125, NHK 0/32, TK 32/63

Gewaschene, sortierte Produkte: EHK 0/32, EHK 0/16, EHK 0/8, OH 0/1, OH 0/4, OK 4/8, OK 8/16, OK 16/32, OK 16/22, OK 4/16

Sortierte Bruchprodukte: ZH 0/4, ZK 4/8, ZK 8/16, ZHK 0/8, ZHK 0/32 Handelswaren: Schotter- und Felsprodukte in Größen und Farben je nach Bedarf

II. Betonproduktion
Unsere Betonprodukte werden entsprechend der Marktnachfrage und den Vorschriften der diesbezüglichen Normen mit einem modernen, computergesteuerten LIEBHERR Betonwerk hergestellt. Die Qualität – sowie die Erfüllung der genehmigten technischen Spezifikationen – werden von der gemäß den Normen MSZ 4798-1 und MSZ EN 206-1 arbeitenden, betrieblichen Produktionskontrolle sichergestellt.

III. Verkauf, Spedition
Die Produkte werden mit leistungsfähigen Baggerladern verladen. Der Verkauf erfolgt mit Hilfe einer geeichten Brückenwaage, bei flexiblen Öffnungszeiten. Für die von uns produzierten und vertriebenen Produkte übernehmen wir bei Bedarf auch Transport- und Speditionsdienste. Der dazu erforderliche Fuhrpark steht uns zur Verfügung: Kipper 1-27 Tonnen - Mixer bis 3-7 m3 - Betonpumpe 21-24-32-36 m Integrierte Qualität und umweltorientiertes Leitsystem zur Erhöhung der Zufriedenheit unserer Kunden und der Interessenpartner haben wir ein gemäß den Normen ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertes Qualitätssystem und ein umweltorientiertes Leitsystem eingeführt.

K&K Kavics és Beton Kft.

A K&K Kavics és Beton Kft. bányaterülete Magyarország ÉNy-i részén, Mosonmagyaróvár határában, a város északi, ipari, kereskedelmi területeihez közel fekszik. A Lajta folyó által három oldalról körülölelt területen, kiemelkedően jó minőségű kavicsvagyon húzódik.

I. Kavics, homok bányászat és feldolgozás
A kavicskitermelést úszókotró berendezés végzi. A nyerskavics feldolgozása vizes osztályozó berendezéssel történik, mely több frakciójú termék előállítását teszi lehetővé. Az osztályozó berendezéshez közvetlenül csatlakozik egy törőberendezés, melyet egy száraz osztályozó követ, ami több féle tört termék előállítására alkalmas. A kiépített technológia lehetővé teszi mind a szabványi előírásoknak, mind az egyedi igényeknek megfelelő minőségű frakciók gyártását.

Saját termelésű bányatermékek:
Nyers kavics termékek: NHK 0/125, NHK 0/32, TK 32/63

Mosott osztályozott termékek: EHK 0/32, EHK 0/16, EHK 0/8, OH 0/1, OH 0/4, OK 4/8, OK 8/16, OK 16/32, OK 16/22, OK 4/16

Tört osztályozott termékek: ZH 0/4, ZK 4/8, ZK 8/16, ZHK 0/8; ZHK 0/32 Kereskedelmi termékek: Murva, szikla termékek igény szerinti méretben, színben

II. Betongyártás
A piaci igényeknek, illetve a vonatkozó szabványi előírásoknak megfelelő beton termékeinket korszerű számítógép vezérelt LIEBHERR betonüzemmel állítjuk elő. A minőséget – a jóváhagyott műszaki specifikációk előírásainak való megfelelőséget – az MSZ 4798-1 és az MSZ EN 206-1 szabvány szerinti üzemi gyártásellenőrzés biztosítja.

III. Kiszolgálás, fuvarszervezés
A bányatermékek kiszolgálását nagy teljesítményű homlokrakodó gépekkel végezzük. A bányatermékek értékesítése hitelesített hídmérleg használatával történik, rugalmas nyitva tartás mellett. Az általunk gyártott, forgalmazott termékek kiszállítását, fuvarszervezését is vállaljuk a feladat elvárásainak megfelelő eszközökkel. Billencs 1-27 tonnáig Mixer 3-7 m3-ig Betonpumpa 21-24-32-36m Integrált minőség és környezetközpontú irányítási rendszer Megrendelőink és az érdekelt felek elégedettségének növelése céljából bevezettük és alkalmazzuk az ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerinti integrált minőség és környezetközpontú irányítási rendszereket.